Grønmo Golfklubb

Grønmo Golfklubb, Sørliveien 70, stiftet 1995. Golfklubben har stått for anlegget av Grønmo golfbane, åpnet 2003, som dekker et areal på 4000 daa på den nordlige delen av den gamle avfallsplassen. Banen er en moderne 9-hullsbane med høy kvalitet, store greener og bunkere. Total lengde er 2870 m.