Stensrud gård

(Omdirigert fra Stensrud (gård))

Stensrud, to gårder med gnr. 173 og 174.

Store Stensrud , gnr. 173/1, Enebakkveien, nord for Stensrudtjern, tilhørte i middelalderen Lørenskog kirke. Den ble krongods og solgt til Nils Lauritssøn i 1662, og så til Maren Jensdatter Roll. Fra 1708 til 1772 var gården bondeselveid. Gården hadde plassene Lysopp, Stupinn, Sand (FOD-gården), Nordengen, Riggesheim, Skjønnhaug og Åsheim.

Lille Stensrud, gnr. 174/62, Enebakkveien sør for Stensrudtjern, matrikulert under Hellekindset. Gården ble fradelt 1685, og 1690 overtatt av brukeren Ole Christopherssøn. Gården hadde i 1771 husmannsplassen Sandbakken. Fra Enebakkveien ved Lille Stensrud går veien Delebekken sørover til bekken som har gitt navn til veien.

I 862 ble Lille Stensrud skysstasjon opprettet på gården. den ble nedlagt i 1884. Senere var det hvilested for veifarende her. Landhandleri ble åpnet i 1905, den tidligere butikkbygningen, som nå ikke lenger er i bruk, var fra 1911. – Se også Gjersrud-Stensrud.