Delebekken

Delebekken, Klemetsrud, bydel Søndre Nordstrand, sørover fra Enebakkveien ved Lille Stensrud. Veien slutter ved en bekk som heter Delebekken på grensen mellom Oslo og Nordre Follo. Navnet vedtatt 1990.