Stensrudtjern

Stensrudtjern, Steinsrudtjern, Stensrudvann, vann ved Enebakkveien, nordvest for Sværsvann, mellom gårdene Store og Lille Stensrud, 133 moh. Vannet har avløp nordvestover, løper sammen med bekken fra Nordre og Søndre Trollvann i nordøst og Myrertjern i sør og munner ut i Gjersrudtjern. Store, åpne gressområder og en familievennlig sandstrand gjør dette til et attraktivt badevann. Offentlig badestrand i nordvestre del av vannet ble opprustet 2010.