Gjersrudtjern

Gjersrudtjern, Klemetsrud, lite vann sørøst for Klemetsrudkrysset, 107 moh. Tjernet har tilløp fra sørøst av bekk som har tilløp fra henholdsvis Trollvannene i Østmarka i øst, Stensrudtjern ved Lille Stensrud i sørøst og fra Myrertjernet på grensen til Nordre Follo i sør.

Gjersrudbekken, avløpet fra Gjersrudtjern, er viktigste tilløp til Ljanselva som den munner ut i på Hauketo. Langs Gjersrudbekken går Ljabruveien (fv. 155). Størstedelen av områdene i byggesonen øst for Grønliåsen og sør for Mortensrud har avløp til Gjersrudtjern/Gjersrudbekken.