Ljabruveien

Ljabruveien, LjanKlemetsrud, bydel Nordstrand og Søndre Nordstrand, fra Mosseveien forbi Ljabru gård til Enebakkveien ved Klemetsrud. Navn etter Ljabru gård vedtatt 1929. Veien ble anlagt i 1848–50 og het Ljabrochausséen frem til navneendringen. Veien ble anlagt for å avlaste den kuperte Den fredrikshaldske kongevei over Ekeberg. Den var den første makadamiserte vei i Norge, en veibyggingsteknikk utviklet av den skotske veiingeniøren John Loudon McAdam (1756–1836) rundt 1820. Teknikken innebærer en lagvis oppbygging av veidekket med grovere stein nederst og finere lag oppover og med den fine veigrusen øverst. 1929–41 var Ljabruveien også navn på den nåværende Mosseveien fra Gamlebyen til Ljabruveien. Der veien går under Østfoldbanen litt nord for Ljan stasjon og hvor veien Vestlia tar av, står et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Ljabrochausséen.

Fra Ljabruveien til Mosseveien ved Katten går Siksakveien. Fra Ljabruveien nordover langs Østfoldbanen går blindveien Langs linjen.

Bygninger m.m.:

21. Nyrenessansebygning oppført i 1890-årene med stor glassveranda.

39. Ljan stasjon.

53. Ljanshøiden. Her lå tidligere Ljans Skydsstation.

87. Murvilla i «Rhinlandstil» oppført 1882.

90. Ljabru gård.