Grønliåsen

Branntårnet i Grønliåsen, 2023. Foto: Ingeborg Hegtun/Oslo byleksikon

Grønliåsen, bydel Søndre Nordstrand, høyeste punkt 228 moh, strekker seg fra området øst for Øvre Prinsdal sørover mot Kolbotn. Kommunegrensen krysser Grønliåsen i sør. På åsen finnes rester av en oldtidsvei og av minst sju gravhauger fra bronsealderen; fredet.

Åsen kan ha fått navn etter en nå forsvunnet plass Grønlia. En annen forklaring er at skogen på åsen ble ødelagt ved brann tidlig på 1800-tallet, og da skogen tok til å grønnes igjen, ble den kalt Grønliåsen. I dag går Pilegrimsleden, her med navnet Borgleden, fra sør over Grønliåsen mot hovedstaden. Like over grensen til Nordre Follo kommune ligger Hellerasten. Den store steinhellen på Hellerasten ble også kalt kongebordet. Man vet at her rastet biskop Jens Nilssøn på sine visitasreiser til Østfold og Båhuslen, men det er mer tvilsomt om noen av danskekongene har holdt pause her.

Prinsdalsbekken som renner ut i Ljanselva nord for Hauketo stasjon, kommer fra vestskråningen av åsen.

Utsikt fra branntårnet, 2023. Foto: Ingeborg Hegtun/Oslo byleksikon

På åsen lå det et branntårn som Ljansbruket, som eide skogen, fikk satt opp i 1910. Tårnet var bemannet i sommermånedene og hadde egen telefonlinje til Kolbotn. Det ble revet i 1950-årene, men i 2018 ble det reist et nytt tårn på samme sted, takket være «crowd funding» av bl.a. Facebook-gruppen Grønliåsens Venner.