Myrertjern

Myrertjern, vann ved Klemetsrud, på grensen til Nordre Follo, 160 moh. Avløp ved bekk som renner nordover og løper sammen med bekken fra Stensrudtjern/Trollvannene før den munner ut i Gjersrudtjern på Klemetsrud.

Nord for tjernet ligger plassen Myrer.