Trollvann

Trollvann, flere vann i Oslomarka.

Trollvann i Lillomarka.

1. I Lillomarka, nordøst på Grefsenåsen, 298 moh. Fra Trollvann, som er en forkortelse for Rumpetrollvann, renner bekk sørover til skytebanen på Årvoll der den munner ut i Hovinbekken. Sørvest for vannet ligger slalåmbakken Trollvannskleiva. Ved Trollvann lå til 1916 Amandus Schibsteds hytte Troldvandshytten, som senere ble flyttet til Lillevann. Trollvannet ble rensket opp 1920 for bading og skøyteløping. Akebakke og to skibakker ble anlagt, og en gammel stue ved vannet ble påbygd til serveringssted (Trollvannstua). Lekkasje i bunnen av innsjøen ved bygging av Oset pumpe- og renseanlegg inne i fjellet, førte til at vannet forsvant. Etter tetting har stranden fått parkmessig behandling. Badeplasser er anlagt. Trollvann er nå delt i to.

Trollvann i Østmarka i Oslo. Foto: Kjetil Ree/Creative Commons

2. I Østmarka, sørvest for Østmarkskapellet, 204 moh. Avløpet fra Trollvann renner vestover og munner ut i bekken fra Smalvann og Rundvann og renner så til Sølvdobla; utgjør øverste del av Mossevassdraget.

3. Nordre Trollvann, i Østmarka, øst for Godheim, også kalt Godlitrollvannet (171 moh), øverste kilde for bekken til Gjersrudtjern. Den gjennomløper Søndre Trollvann, krysser Enebakkveien ved Store Stensrud gård og løper så sammen med bekken fra Stensrudtjern. Fra bekkemøtet renner bekken nordvestover til Gjersrudtjern.

4. Søndre Trollvann, i Østmarka, sørøst for Godheim, 169 moh, har tilløp fra Nordre Trollvann. Sørvest for vannet er det rester etter et demningsanlegg som demmet vannet slik at det gikk i ett med Nordre Trollvann og myrene rundt. Dette var laget for å kontrollere vannet i bekken som drev vannhjulet ved Ljabrodalens Krudtmølle.