Østmarkskapellet

Østmarkskapellet, sportskapell ved Rundvann i Østmarka, ganske langt fra bebyggelsen ved sti og løype sørover fra Rustadsaga, man kan gå eller sykle til kapellet fra det nye friluftssenteret ved Grønmo. Kapellet ligger som et iøynefallende landemerke på en høy bakketopp. Bygget er oppført i laftet tømmer i tre byggetrinn, peisestuen 1954, kapellet 1957 og overnattingstilbygg 1975. Arkitekt for kapellet var Harald Hille. Selve kirkebygget har et ganske bratt saltak og et stort kors i gavlpartiet. Ved siden av står en frittstående klokkestøpul. 200 sitteplasser med tillegg av ca. 100 i den tilstøtende peisestue. Thorvald Moseid har skåret skikkelser av Kristus, Maria og Josef til alteret.

Kapellet ble innviet 1957 av biskop Johannes Smemo. Driften var tidligere forestått av Kirkens Bymisjon ved hjelp av frivillige grupper. I 2000 ble kapellet overlatt til «Stiftelsen Østmarkskapellet», som består av menighetene i Søndre Aker samt Oslo KFUM/KFUK.

Østmarkas første lysløype ble lagt fra Rustadsaga og inn til Østmarkskapellet i 1958 og bidro til kapellets popularitet. Løypa ble nedlagt i 1994.