Rustadsaga (plass)

Rustadsaga i september. Foto: Helge Høifødt

Rustadsaga, gammelt sagbruk ved elveløpet mellom Nøklevann og Skraperudtjern, mølle med mel- og grynkvern omtalt 1688; lå under Rustad gård. Den ble drevet til 1919 og erstattet av et nytt sagbruk ved Nøklevannsdammen. Saga var vanndrevet til 1914. Nedlagt 1954. Plassen er nå hovedkontor for Bymiljøetatens distrikt Østmarka. Øst for Rustadsaga ligger plassen Ødegården.

Serveringsstedet som i dag bærer dette navnet, het opprinnelig Saghøy og var sagmesterens bolig. Stedet ble bygd i 1916 av Aker kommune, ombygd og utbygd 1959, 1962, 1984 og 1999. Rustadsaga er utgangspunkt for turiststier og skiløyper i Østmarka.,