Ødegården (plass) Rustad

Ødegården, plass med gnr. 167/2, Østmarka, øst for Rustadsaga, egentlig to husmannsplasser under Rustad. Plassen eies av Oslo kommune, og det er fortsatt fastboende tilknyttet kommunen som bor her. 

Paret Mary og Reidar Sørensen Ødegården bodde her til 1974 og ble kjent for sin innsats for barn og unge fra de nærliggende drabantbyene.