Grønmo gård

Grønmo, gård med gnr. 171/5, lå ved Sørliveien. Tidligere husmannsplass under Store Li. Revet i 1960-årene for å gi plass for Grønmo avfallsanlegg.