Li gård

Li gård, gårder med gnr. 170 og 171, omtales først i 1529. I 1570-årene omtales tre gårder. Gården er senere delt i to, som ligger på hver sin side av SørliveienKlemetsrud.

1. Nordli (Lille Li), gnr. 170/1, ble solgt av kronen i 1665. Gården er bevart og i slektens eie, og drives fortsatt. Den tidligere plassen Lille Nordli, gnr. 170/4, ligger rett øst for Nordli.

2. Sørli (Store Li), gnr. 171/1, tilhørte Akers sogneprestembete, og ble bruk under Ryen. I 1846 ble gården frasolgt. Gården eies i dag av Oslo kommune, jordveien leies ut og drives fortsatt. Gården hadde tidligere husmannsplassene Langbråten og Sørlimosen.