Sørlimosen

Sørlimosen, plass med gnr. 171/1, tidligere husmannsplass under Store Li, gnr. 171/1. Nedfylt av Grønmo avfallsplass.