Langbråten (plass) Li

Langbråten, husmannsplass med gnr. 171/47, Sørliveien, Klemetsrud. Tidligere plass under Sørli (Store Li). Veien fra Grønmo til Østmarkskapellet, anlagt 1963, går forbi Langbråten.

Thomas Sewell (1847–1913), som fra 1887 var konsul for Sveits, kjøpte plassen i 1889 og bygget hus på gården. Familien benyttet det til sommersted fram til 1913. Gård og skog ble solgt til Aker kommune, husmannsplassene Søndre og Nordre Skogen solgt til oppsitterne, og plassen Dølerud ble solgt til Øvre Gjersrud. Langbråten ble drevet som småbruk til 1960-årene, husene ble revet i 1989 i forbindelse med utbyggingen av Grønmo fyllplass.