Skogen (plass)

Skogen, Søndre Skogen, plass med gnr. 171/8 og Nordre Skogen, plass med gnr. 171/9, Sørliveien, Klemetsrud. Tidligere plasser under Sørli (Store Li), gnr. 171/1. Begge plassene ble revet rundt 1990 i forbindelse med utvidelsen av Grønmo fyllplass.