Rundvann

Rundvann, vann i Østmarka, rett nordvest for Østmarkskapellet, 242 moh. Fra Rundvann løper bekk sørover; denne løper sammen med bekken fra Smalvann og tilhører Mossevassdraget. Sør for vannet ligger Rundvannsåsen (272 moh).