Lillevann

Lillevann, lite vann i Voksenåsens vestre del, ved Lillevann stasjon på Holmenkollbanen, 423 moh. Lillevann har tilløp fra traktene sør for Ringeriksflaka (460 moh) i nord og avløp vestover til Strømsdammen, lenger nede JegersborgdammenBogstad. Herfra renner Jegersborgbekken til Bogstadvannet. Lillevann har myrlendte bredder og en del flytetorv som vokser seg utover og over tid kan føre til at vannet gror igjen. Ved sørbredden av vannet ligger en tidligere skihytte, «Lillevannsstuen,» oppført 1896.

Lillevann stasjon (425 moh) ble anlagt ved forlengelsen av banen fra Besserud til Frognerseteren 1916. Stasjonsbygningen var opprinnelig godshus på Besserud stasjon og ble flyttet til Lillevann og ombygd da stasjonen ble opprettet.