Ringeriksflaka

Ringeriksflaka, Nordmarka, åspartiet nordvest for Tryvannshøgda. Høyeste topp 469 moh. Tidligere var dette et mye brukt turområde, men nå er mesteparten av Ringeriksflaka del av Wyllerløypa (Tryvann vinterpark). Navnet er fra gården Ringerike i Sørkedalen.