Jegersborgdammen

Jegersborgdammen, lite vann øst for Sørkedalsveien ved Bogstad gård med tilløp fra Lillevann via Strømsdammen i vestskråningen av Voksenåsen og avløp ved Jegersborgbekken til Bogstadvannet.