Nordengen gård (Stensrud)

Nordengen, gård med gnr. 173/2, Enebakkveien 445. Bruk fradelt Stensrud, gnr. 173/1.