Klemetsrud forbrenningsanlegg

Klemetsrud forbrenningsanlegg, åpnet 1985 som et kombinert gjenvinnings- og forbrenningsanlegg drevet av et privat selskap (REO, Resirkuleringsanlegget i Oslo A/S) delvis eid av kommunen. Etter lite lønnsom drift gikk REO konkurs 1988, ble overtatt av kommunen året etter og senere innlemmet i det tidligere Renholdsverket, nå underlagt Energigjenvinningsetaten. Anlegget gjenvinner husholdnings- og næringsavfall fra Oslo og nabokommuner, fraktet hit av selskapet Miljøtransport. Energien utnyttes i Oslos fjernvarmeanlegg og til produksjon av strøm. Det produseres også strøm fra deponigass som føres i rør fra nærliggende Grønmo gjenbruksstasjon.

For utbyggingen av Klemetsrudprosjektet med biobrenselsanlegg, se Energigjenvinningsetaten.