REO

REO, Resirkuleringsanlegget i Oslo A/S, gjenvinnings- og søppelforbrenningsanlegg på Klemetsrud, med Kværner Brug og Oslo kommune som hoveaksjonærer. Anlegget kom i drift omkring årsskiftet 1985/86 og gikk konkurs allerede 1988. Det ble kjøpt av kommunen i 1989 og ble senere en del av Energigjenvinningsetaten.