Europaveien

Europaveien, Ryen, bydel Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand, fra Svartdalsveien sørover forbi Ryenkrysset, løper sammen med Enebakkveien ved Røsedal. Videre fra Enebakkveien ved Klemetsrudkrysset og sørover til kommunegrensen mot Nordre Follo. Fra Ryenkrysset og sørover er Europaveien del av E 6 og har gjennomgått betydelige utvidelser.