Ryenkrysset

Ryenkrysset, rundkjøring som forbinder Enebakkveien sør med Enebakkveien nord/Ryenbergveien, med forbindelse til Svartdalstunnelen og med av- og påkjøring til E 6 (Ring 3). E 6 går fra 1997 i betongkulvert under Ryenkrysset. Viktig knutepunkt for kollektivtrafikk, flere bussruter og T-banestasjon.