Svartdalstunnelen

Svartdalstunnelen, fire felts motorveitunnel (1,6 km) i to løp fra Ekebergtunnelens utløp ved Kværner til Svartdalsveien nord for Ryenkrysset; forbinder E 18 gjennom sentrum med E 6 i Ryenkrysset. Anleggsstart 1997, åpnet for trafikk 2000.