Røsedalen (plass)

Røsedalen, plass med gnr. 168/9, Enebakkveien 308, tidligere husmannsplass under Skullerud, gnr. 168/1. Bare våningshuset står igjen.