Øverliveien

Øverliveien, Klemetsrud, bydel Søndre Nordstrand, blindvei nordvestover fra Enebakkveien ved nr. 442. Navn 1978 etter den øverste eiendommen i veien, opprinnelig husmannsplassen «Gjersrudlia», ombygd til villa og omdøpt i 1890-årene.