Multehaugen

Multehaugen, plass med gnr. 160/9, Enebakkveien 287. Opprinnelig en plass under Abildsø med navnet Luserud. Familien Bjørnsen kjøpte plassen i 1893, fant et nytt navn og satset i mellomkrigstiden på melkeproduksjon fra 12-15 kuer. Melken ble levert med hest og vogn direkte til forbrukere i området.