Bakkehavn

Bakkehavn, gård med gnr. 160/12, ligger i Enebakkveien ved Løvsetdalen. Bakkehavn var tidligere husmannsplass under Abildsø gård. Navnet ble den gang alltid skrevet i bestemt form – Bakkehavna. Plassen ble tidligere, i all fall frem til 1884, kalt Lopperud. Plassen og navnet er gammelt. Da Østfold-presten og topografen Wilse reiste denne vei i 1790-årene, skrev han at de reiste forbi Lopperud og Luserud. På plassen finnes to gravrøyser som er fredet etter kulturminneloven, selv om de er usikre som fornminne. Det nåværende våningshuset ble oppført for fabrikkeier Olaf Larsen (1867–1920) i sveitserstil rundt 1890. Det var opprinnelig sommerbolig for Asola Chokoladefabriks direktør.

Allerede tidlig i april 1940 tok tyskerne gården. På kollen sør for gården satte de opp en kraftig lyskaster for flysøk. Senere ble det opprettet et luftvernbatteri med lytteapparat og lette luftvernkanoner her.

Gården har vært i kommunal eie fra 1950-årene, nå kunstgalleri.