Asola Chokoladefabrik

Asola Chokoladefabrik, tidligere sjokoladefabrikk grunnlagt på Rodeløkka i 1898 av Olaf Larsen (1867–1920) som Olaf Larsens Chokoladefabrik. Asola er en forkortelse for A/S Olaf Larsen og ble tatt i bruk som firmanavn da nye eiere kom inn i 1930. Fabrikken produserte sjokolade, drops, karameller og pastiller, bl.a. IFA-pastillen oppkalt etter operasangeren Ivar Frithjof Andresen (1896–1940), som var nevø av Larsen.

Olaf Larsen bodde opprinnelig på Sarabråten i Østmarka, hvor han begynte å lage sjokolade hjemme på kjøkkenet og selge den selv på Stortorvet. Sammen med grosserer Fred. Christensen etablerte Larsen i 1889 sjokoladefabrikken Freia på Rodeløkka, men i 1898 startet han sin egen fabrikk i Københavngata 11 like ved. Her fikk han bygd en ny fireetasjers fabrikkbygning med arbeiderboliger integrert i fabrikken. Den gikk imidlertid konkurs under «Kristiania-krakket» året etter, og senere (i 1905) ble lokalene overtatt av grosserer Anders Bergene, som startet egen sjokoladeproduksjon.

Olaf Larsen startet på ny i 1902 i en ny og moderne fabrikk i Akersbakken 10. Produksjonen ble flyttet til Vestby i 1965, og firmaet ble i 1968 overtatt av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik. Sjokoladeproduksjonen ble avviklet i 1975. I 1984 kom Nestlé inn som eneeier, men fabrikken ble nedlagt i 1989. Man produserte da hundemat og frokostblandinger.