Vinterveien

Vinterveien, LeirskallenKlemetsrud, bydel Søndre Nordstrand, gangvei fra Enebakkveien sør for Ljanselva til Dalsåsen og videre fra Brennaveien til Gamle Brennavei. Veien følger et bekkefar som ble brukt som vintervei til Oslo helt tilbake i middelalderen. Navnet vedtatt 1985.