Kværnerkolonien

Kværnerkolonien, bydel Gamle Oslo, boligområde på sørsiden av Svartdalen, nord for Kværnerbyen, 28 tomannsboliger oppført 1914 av Kværner Brug Byggeselskap, dannet av 28 arbeidere ved Kværner Brug (ark. Harald Hals) og bygd med kommunale garantier. De var vertikaltdelte og inneholdt én toværelses leilighet med kjøkken i hver etasje. Den ene leiligheten var til arbeideren, den andre skulle leies ut. Husene har adresser til Enebakkveien, Eirik Raudes vei og Konows gate.