Smedveien

Smedveien, Skullerud, bydel Søndre Nordstrand, sørøstover fra Enebakkveien til plassen Smeden (eller Smedgården), gnr. 168/27), som lå vis-a-vis villaen som nå har nr. 7. Låven brant ned ca. 1970, og våningshuset ble deretter revet. Smia her lå under Skullerud gård. Veinavnet vedtatt 2003.