Bakkeløkka

Bakkeløkka, gård med gnr. 180/2, Enebakkveien 344. Utskilt fra Leirskallen. Den gamle Enebakkveien gikk tvers gjennom låven. Gården var i drift til omkring 1970.