Abildsø (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Abildsø, boligstrøk sørvest for Østensjøvannet, bydel Østensjø, navn etter Abildsø gård. Småhusbebyggelsen i Abildsøskogen (mellom Sandstuveien og Lambertseter) tok til i begynnelsen av 1900-tallet. Eieren av Søndre Abildsø gård og andre aktører solgte billige tomter på Abildsø, og arbeidsfolk fra byen bygget i første omgang små hytter som etter hvert ble påbygget, fikk strøm, kommunalt vann og avløp og privat eplehage. Enkelte områder av strøket ble kalt «Kongo» og «Negerlandsbyen», fordi finere folk mente de lignet den såkalte «Kongolandsbyen» på Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914. Med nyere hus, frodige hager og store garasjer ser dette strøket ut som et villa- eller småhusområde. Men ennå er Folkets hus Abildsø i bruk, nå mest som selskapslokale.

Kommunen støttet utbyggingen i 1920-årene og overtok en del av tomtesalget fra 1938. Abildsø fikk skole 1859, ombygd og utvidet 1933. Abildsø kapell ble innviet 1961. I mellomkrigstiden var det planlagt en sidelinje fra Ekebergbanen mot Abildsø, men den ble aldri realisert. Kollektivtrafikken ivaretas nå av bussforbindelse mellom Lambertseter på Lambertseterbanen og Skullerud på Østensjøbanen, samt bussforbindelse til sentrum.