Godheimveien

Godheimveien, Klemetsrud, bydel Søndre Nordstrand og Østmarka. nord- og vestover fra krysset Enebakkveien/Grønmoveien ved Godheim. Veien førte tidligere nordøstover helt til Østmarkskapellet, men ble ved anlegget av søppelfyllplassen på Grønmo sperret ca. 1970 og stanser nå på sørsiden av denne.