Elkem

Elkem, metallindustriselskap grunnlagt i 1904 på initiativ av Sam Eyde, het opprinnelig Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, navneendring til Elektrokemisk i 1946 og til Elkem i 1969. 1972–80 var Elkem og Christiania Spigerverk sammensluttet under navnet Elkem-Spigerverket.

Elkem er en ledende produsent av metaller og materialer med produksjon mange steder i verden; eier også flere norske kraftverk. Hovedprodukter er aluminium, silisium, ferrosilisium, karbon og mikrosilika. Elkem ble i 2006 et datterselskap i Orkla-konsernet og begynte også en stor virksomhet innen solenergiindustri (Elkem Solar) fra 2009. Fra 2011 er Elkem eid av det kinesiske selskapet China National BlueStar.

Elkem Solar har hovedkontor i Hoffsveien 65b (Bjørnebo), mens Elkem ASA har hovedkontor i Drammensveien 169. Tidligere hovedkontor har bl.a. ligget i Middelthuns gate 27 (Elkem-huset, 1965–88), deretter på Spigerverkets område i Nydalen til 1996.