Bjørnebo

Bjørnebo, Hoffsveien 65, eiendom mellom Øvre og Nedre Smestaddam, opprinnelig på 10 daa. Nedre Smestaddam er også kalt Bjørnebodammen. I 1904 ble hovedhuset («Blekkhuset») oppført i betong av eieren av sementvarefabrikken på Maritim, Schumacher. Senere eiere: Henry Johansen (Lumber Co, Kirsten Flagstads ektemann), Riiser Mo, Øivind og Erik Lorentzen. I 1930-årene kontorer for Øivind Lorentzens rederi. Ombygging i 1950-årene ved arkitekt Harald Klem. Nå brukes hovedbygningen til diverse kontorer, eiendommen ellers er utbygd med boligblokker.

Før krigen ble annen etasje brukt til innkvartering av mannskapet som bemannet en luftvernkanon, denne stod på den lille høyden vest for Smestaddammen. Under krigen var Bjørnebo rekvirert av tyskerne som kontorbygning for Smestadleiren, mens Lorentzen-familiens privathus i Husebyveien ble benyttet som offisersmesser.