Smestaddammene

Smestaddammene, to kunstige dammer, Øvre og Nedre Smestaddam, i Holmenbekken, Hoffselvas vassdrag, sør for Ullernchausséen (Ring 3). På begge Smestaddammene ble det tidligere skåret is.

Øvre Smestaddam, som ble anlagt 1899, er størst og ligger mot Ullernchausséen med Hoffsveien på sørsiden. Den ble nedtappet bl.a. under den annen verdenskrig og flere ganger siden. Men ørretbestanden har kommet hurtig tilbake. Området rundt Øvre Smestaddam er opparbeidet som park- og friområde. Denne dammen kalles ofte bare «Smestaddammen».

Nedre Smestaddam, også kalt Bjørnebodammen, ble anlagt i 1886. Den ligger mellom Smestad skole og Hoffsveien, like nord for der Holmenbekken renner sammen med Makrellbekken. Like nord for dammen ligger nå Smestad barnehage, Priorveien 17. Tidligere lå det her en gulmalt, ombygd spisebrakke fra Smestadleiren; den var 1947–75 lokaler for Norsk Tipping, senere for Smestad eldresenter. Den ble revet i 2010.