Makrellbekken (bekk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Makrellbekken like over Jarlsborgveien. Foto: Jan-Tore Egge / Creative Commons

Makrellbekken, bekk med utspring i sørøstre del av Voksenåsen, heter i sitt øvre løp Besserudbekken og løp gjennom det tidligere Besserudtjernet. Bekkens navn var opprinnelig Markskjellbekken ettersom den utgjorde skillet mellom deler av utmarka til gårdene Holmen, Huseby, Voksen og Skøyen. Den danner ved sammenløpet med Holmenbekken ved Hoff gård Hoffselva som har utløp innerst i Bestumkilen.

Referanser til denne artikkelen

Løchenveien