Løchenveien

Løchenveien, Oktober 2020. Foto: Aslak Malmåsen

Løchenveien, Bygdøy, bydel Frogner, fra Bygdøynesveien mot nordøst og sørøst og tilbake til Bygdøynesveien, gjennom eiendommen Løchenløkken. Veien ble kalt Løkenveien etter løkkens eier, Henrik Løchen, som fikk borgerskap i Christiania 1783. Navnsatt 1937, nåværende skriveform vedtatt 1965.

Bygninger m.m.:

14. «Villa Heilbronn», oppført i sveitserstil antakelig i midten av 1860-årene. Opprinnelig sommerhus, ombygd til helårsbolig for grosserer Carl Rieker 1912.

16. «Bugten», oppført som landsted omkring 1865, helårsbolig fra 1927.

18. Opprinnelig våningshus på plassen Makrellbekken.

18b. Eldre løkkebygning i empirestil, opprinnelig oppført som hovedbygning på løkken Stensberg (Ullevålsveien. 33) tidlig på 1800-tallet. Flyttet til Bygdøy i 1950.

20. Løchenløkken.