Løchenløkken

Løchenløkken, tidligere løkkeeiendom på Bygdøy, forpaktet av høker og øltapper Henrik Løchen i 1780-årene. Hans enke utvidet eiendommen ved kjøp av området mellom Langvik og stranden innenfor Herbern; kalt «Kieneløkken» etter murmester Daniel Kiene, eier fra 1829. I 1854 begynte utparselleringen, og 13 bruk ble skilt ut. Byggevirksomheten fortsatte til omkring 1940.