Herbern

Lille Herbern med restauranten til venstre. Foto: Helge Høifødt

Herbern, opprinnelig Herbergene, to småøyer ved Bygdøy, mellom Bygdøynes og Dyna fyr.

Store Herbern tilhører kommunen og er fredet, se Store Herbern naturreservat.

Lille Herbern har Oslo Seilforening hatt klubbhus siden 1926. Her ligger serveringssted (Restaurant Lille Herbern); småbåthavn, fergeforbindelse. Klubbhuset er markert med et blått skilt satt opp av Selskabet for Oslo Byes Vel.