Bygdøynes

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Bygdøynes med bl.a. Norsk Maritimt Museum, Framhuset og Kon-Tiki-museet fotografert i 2010. Foto Wilhelm Joys Andersen / Creative Commons

Bygdøynes, neset sør for LangvikbuktaBygdøy, ved innløpet til Frognerkilen. Utskilt fra Løchenløkken, først bebygd av kongelig fullmektig Rytterager ca. 1860. Offentlig bad med badehus og stupetårn fra 1902 med restaurant, teatervirksomhet m.m. Fram-huset ble oppføt i 1935. Området var parkmessig behandlet med busker og beplantninger. Norsk Sjøfartsmuseum (nå Norsk Maritimt museum) overtok Bygdøynes 1937.

Okkupasjonstiden

Under krigen beslagla tyskerne etter hvert området og brukte det som Wehrmacht Badeanstalt Bygdø Schwimmbad. Her kunne tyske soldater og kvinner som tjenestegjorde i Wehrmacht, bade i fjorden. Det ble også bygd bunkere og satt opp piggtrådgjerder. Restauranten ble ombygd, og i 1945 var teatersalen forsvunnet og tak og vegger i restauranten ramponert. Seks svære murpiper var bygd til oppvarming. Også badehusene var i en elendig forfatning.

I 1958 kunne Sjøfartsmuseet åpne sin båthall. ved siden av Fram-huset. Kon-Tiki-museet åpnet 1949 (senere utvidet med Ra II), og polarskuten Gjøa som ble oppstilt ved Fram-huset 1972.

Krigsseilermonument, utført av Joseph Grimeland, reist 1980 og avduket av kong Olav.

I anledning 100-årsdagen for Sydpolekspedisjonen ble det i 2011 reist fem store bronsestatuer av Roald Amundsen, Helmer Hanssen, Oscar Wisting, Olav Bjaaland og Sverre Hassel, utført av Håkon Fagerås og avduket av kong Harald.

Minnesmerket «Sjøblomst», over de vietnamesiske båtflyktningene, utført av Thor Sandborg, oppført i sjøen utenfor Bygdøynes 2011.