Bygdøynesveien

Bygdøynesveien, Bygdøy, bydel Frogner, fra krysset med Langviksveien/P. T. Mallings vei til Bygdøynes. Veien ble navnsatt i 1912, men betegnelsen ble da brukt på nåværende Løchenveien samt Bygdøynesveien mellom Langviksveien og Løchenveien. Løchenveien ble navnsatt i 1937, samtidig som navnet Bygdøynesveien ble tatt i bruk også for den ytre delen av denne veien. Sørøstover fra Bygdøynesveien til fjorden innenfor Lille Herbern går Herbernveien.

Bygdøynesveien sør for Langvikbukta, 2015. Foto: Jan-Tore Egge / Creative Commons

Bygninger m.m.:

13. Stor nybarokk villa kalt «Villa Bakkehaugen», oppført 1916 for grosserer Eyvind Wang (1873–1957), arkitekter var Ove Ekman, Einar Smith og Carl Michaelsen. Wang var kullgrossist (A/S Christiania Kul– & Vedbolag), fra 1926 var han formann i Norske Kulimportørers Landsforening. Villaen er nå sveitsisk ambassadørbolig.

15. «Villa Fjordheim», monumental nybarokk villa i pusset tegl med stort valmtak, oppført 1916 for skipsreder Ambortius Olsen Lindvig.

24a. Villa med atelier oppført for maleren Aage Storstein (1900–83) 1948 (ark. Arne Pedersen og Reidar Lund, Sundts premie 1950).

25. Villa oppført 2009 for Øystein Stray Spetalen (ark. Niels Torp.

36. Frammuseet og Kon-Tiki-museet.

37. Norsk Maritimt Museum