SpareBank 1

SpareBank 1, Hammersborggata 2, samarbeidsallianse mellom norske sparebanker opprettet i 1996, omfatter sparebanksammenslutninger i Rogaland (SR-Bank), Nord-Norge, Midt-Norge og sparebanker på Øst-, Vest- og Nordvestlandet, samt Innlandet. Samarbeidet koordineres gjennom det felleseide selskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Selskapet har også flere datterselskaper som selger tjenester på vegne av eierbankene (skadeforsikring, livsforsikring, pensjonsforsikring, aksjefond (ODIN) og aksjehandel (Argo Securities)). Fra 2008 eier SpareBank 1 Gruppen forretningsbanken BN Bank med hovedkontor i Trondheim, som ble overtatt fra islandske Glitnir. Innen eiendomsmegling samarbeider SpareBank 1-alliansen gjennom kjeden Eiendomsmegler 1.

LO og LO-tilknyttede fagforbund kom inn som deleiere i SpareBank 1 Gruppen i 2000, da denne overtok Vår bank og forsikring og dannet Sparebank 1 Oslo Akershus. SpareBank 1 Gruppen har hovedkontor i Hammersborggata 2, som ble oppført for Vår bank og forsikring i daværende Henrik Ibsens gate 12, og foruten i Hammersborggata har Sparebank 1 Oslo Akershus filialer på Youngstorget, Grorud, Majorstua, Mortensrud, Tveita og Vika.

Vår bank og forsikring ble dannet i 1997 gjennom sammenslutning av Landsbanken og Samvirke forsikring. Landsbanken ble stiftet i 1898 som Totalisternes Aktiebank; het fra 1926 Arbeidernes Landsbank, fra 1968 Landsbanken. LO overtok aksjemajoriteten i 1920. Samvirke forsikring ble stiftet i 1921 (skade) og 1929 (liv), fra 1964 administrerte selskapet LOs kollektive hjemforsikring.