Hammersborggata

Hammersborggata, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Akersgata i en skjæring under Grubbegata og Møllergata til Storgata; del av Ring 1 mellom Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen.

Navn fra 2006, oppkalt etter strøket Hammersborg. Gaten ble 1930 oppkalt etter forfatteren Henrik Ibsen (1828–1906) og het Henrik Ibsens gate frem til 2006, da dette gatenavnet ble flyttet til den nederste delen av Drammensveien. Gatens østligste del er anlagt tvers gjennom Tukthusets tidligere eiendom; gateløpet mellom Møllergata og Torggata følger den tidligere Vaskeribakkens trasé.

På Hammersborg lå frem til 1930-årene gatene Øvre og Nedre Hammersborggate.

Bygninger m.m.:

2. Forretningsgård oppført 1998–2000 for Vår bank og forsikring (nå Sparebank1-gruppen) (ark. ArkiForum v/Ciro Fiorito). Ved byggingen ble Calmeyers gate forlenget gjennom kvartalet. En del av den gamle ringmuren rundt Tukthuset er gjenoppført i nybygget.

5. Forretningsgård i åtte etasjer fra 1939. Her var under krigen kommandosentralen for den lokale luftvernsjefen ved flyalarmer. Alarmsentralen var i kjelleren til Hovedbrannstasjonen på den andre siden av gaten.

12. Sentrum politistasjon og Politimuseet.

19 (tidligere Henrik Ibsens gate 7). Bygningsarbeidernes hus, en nietasjes forretningsgård fra 1938 med kontorer og forsamlingssal (ark. Rinnan og Tveten). Tidligere også med 6 butikker. Over inngangen til Festsalen er det et relieff utført av Gunnar Tidemand Janson (1901–83).

Under krigen hadde Statspolitiets Oslo- og Aker-avdeling sine kontorer i sjette etasje her til høsten 1943, da det ble slått sammen med hovedavdelingen og flyttet til Kronprinsens gate 6-10. 21. august 1942 ble kontoret utsatt for en sabotasjeaksjon utført av fem mann fra Osvald-gruppa med Asbjørn Sunde i spissen. De klarte å få plassert 2,5 kilo dynamitt i et lokale med arkiver. Ladningen ble utløst da statspolitimannen Arne Halvard Tofteberg tok en telefon som ringte i 9-tiden. Han ble alvorlig kvestet og døde samme ettermiddag, to andre ble skadet og arkivet ødelagt. Tre av sabotørene ble senere arrestert, dømt til døden og henrettet. Bygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om denne hendelsen.