Sentrum politistasjon

Sentrum politistasjon, Hammersborggata 12, opprettet i 1981 ved en sammenslåing av Møllergata politistasjon, som den gang holdt til i Møllergata 43, og Vika politistasjon i Huitfeldts gate 13. Den nye stasjonen fikk lokaler i den nyrenoverte midtbygningen i Victoria terrasse med adresse Kronprinsens gate 10, der kriminalpolitiet tidligere hadde hatt lokaler.

Fra 1994 var politistasjonen stadig på flyttefot, og holdt til på flere forskjellige adresser. 3. april 2000 kunne den flytte inn i nybygget i Tukthuskvartalet, daværende Henrik Ibsens gate 10. Bygget med svart glassfasade, har åtte etasjer, sju over bakken og én under, hvor det er arrestlokaler og garasje. Bygget består av to deler som er knyttet sammen av den gamle tukthusmuren. Politistasjonen fikk de fire nederste etasjene, mens det nye Politidirektoratet senere fikk de fire øverste. Selve politivakten fikk inngang fra gaten.